Sju av ti dansker støtter nedstengningstiltakene i landet