Nesten halvparten sliter med å forstå korona-anbefalinger