– Kommunen må som vår arbeidsgiver på banen for å hjelpe oss i saken