Fikset kanal inn til Trygve for kraftkarene fra nord