Milliondryss over Alta kommune etter inntektsvekst: – Rundt 30 millioner kroner mer enn det vi har budsjettert med

foto