Gamle briller gir nytt liv til befolkningen på Zanzibar

foto