– Jeg visste ikke at antall bekymringsmeldinger var så stort, og heller ikke at barnevernet ikke klarer å overholde fristen, sier Geir Ove Bakken og legger til:

– Hvis det stemmer, så er det urovekkende.

Opp i kommunestyret

Bakken innrømmer at barnevernet i Alta har hatt «relativ lav bemanning», i forhold til mange andre kommuner, men utover det vil ha helst ikke kommentere saken.

– Vi har en omsorgsavdeling og vi har et helse- og sosialutvalg, og dersom det er slik at barnevernet sliter med å overholde frister så forventer jeg at dette blir tatt opp i kommunestyret. Det overrasker meg at dette ikke har kommet opp tidligere, hvis man har så mange bekymringsmeldinger at man ikke klarer å behandle disse, sier ordføreren.

– Er det slik forholdene for barn som trenger hjelp skal ha det, i Finnmarks største by?

– Jeg svarer ikke på flere spørsmål, angående dette, sier Bakken som mener at de som jobber tett på problemet bør underrette om dette.

Trist helsesjef

Helse- og sosialsjef i Alta kommune, Terje Nilsen, er innforstått med bemanningsproblemet.

– Det er velkjent at Alta sliter med mange mappebarn, og vi har ikke kommet noe videre siden jeg begynte her. Behovet er langt høyere enn det vi klarer å håndtere, sier Nilsen som startet i jobben i desember i fjor.

Helse- og sosialsjefen er oppgitt over ledelsen i kommunen.

– Jeg blir litt lei meg. Barn og unge er vår viktigste ressurs, og vi må jobbe mye hardere for å ivareta denne gruppen, sier en Nilsen åpenhjertig.

– Har du selv gitt beskjed videre opp i systemet om problemene i barnevernet?

– Jeg har vel ikke gjort det personlig. Men dette er velkjent, fastholder han.