Rafsbotning og Ap-representant Jan Martin Rishaug hevdet å ha både idrettslag, bygdelag og det meste som kan krype og gå i hjembygda, i ryggen. Samtidig gjorde han det klart at dersom kommunestyret ikke etterkommer kravet, vil det bli omkamp når forslaget om scooterløypa til hyttefeltet skulle gjennom endelig behandling i kommunestyret om ett års tid.

– Jeg forventer imidlertid at løypa blir forlenget ned til RIL-huset. I motsatt fall stemmer jeg mot løypa til hyttefeltet, påpekte Ap-representanten.

Skigåer

Han var imidlertid ikke den eneste med røtter i Rafsbotn som kjempet for å få løype 14 forlenget ned til bygda

– Scooterløypa skal serve 600 fritidsboliger primært, og kommer ikke i konflikt med noe, påpekte Jenny Marie Rasmussen (Ap) før hun framførte en argumentasjonsrekke for å få forlenget løypa fra Nikkihompen og ned til bygda.

– Det har vært mye ulovlig kjøring i Rafsbotn for å komme seg til løype 14 – både i skiløypa og alpinanlegg. Selv går jeg på ski og kjører ikke snøscooter, og vil derfor ha scooterne vekk fra skiløypa. Det vil vi oppnå ved å forlenge scooterløypa, mente Rasmussen.

Ulovlig press

Venstres Per Tore Bech Nygård syntes imidlertid Rasmussens argumentasjon var søkt. Ulovlig trafikk burde ikke være argument for å opprette lovlig løype. Han avviste også at bygdefolket ønsket scooterløype i området velkommen.

– Rafsbotn bygdelag ønsker ingen scooterløype til hytteområdet, slo Bech Nygård og fikk straks tilbakemelding om det motsatte fra representanter som hadde snakket med styret i bygdelaget.

– Bygdelaget ønsker scooterløypa under forutsetning at den forlenges til bygda, påpekte Rishaug.

– Jeg forholder med til det som står i saksframlegg og ikke til rykter på byen, svarte Venstre-politikeren.

Bytte

Otto Aas og SV, som støttet løypa til hyttefeltet og ville vurdere forlengelse til Rafsbotn, påpekte imidlertid at fylkesmannen har hatt som prinsipp at for hver meter ny løype skal tilsvarende fjernes i det godkjente løypenettet.

– Ingen problemer. Får vi forlenget løype 14 ned til bygda kan vi gjerne stenge løypa opp Ulvelia. Den er likevel tilnærmet ubrukelig store deler av året, slo Jan Martin Rishaug fast.