Rensket vekk raset, nå er veien i Skillefjorden åpen