Alta hadde større vekst enn Bodø i 2021, og slår Tromsø på prosentvise tall

foto