– Det blir tøft å få balanse i budsjettet for Finnmark

foto