NVE: Elektrifisering vil kreve ny kraftledning, som rammer reindrifta

foto