Fløyfjellstunnelen åpnet etter kraftig røykutvikling