Krever fakta på bordet før Altas folkeavstemning

foto