Abbasi-familiens advokat: Vil trolig be UNE se på saken på nytt