foto
Kvinnen fikk jobb ved Alta omsorgssenter, og hadde rukket å gå visitt hos i overkant av 20 pasienter før det ble avdekket at hun ikke hadde autorisasjon. Foto: Tom-Birger Anundsen

Kvinne uten autorisasjon ble ansatt som lege, kommunen sjekket ikke referansene