– Ja, jeg kan ikke se noe annet enn at finnmarkingene vil bli den store vinneren. Om det kommer to parallelle fiberkabler til Hammerfest vil det påvirke prisnivået. At vi besluttet å bygge ut et tilbud i Vest-Finnmark var helt klart motivert av en total mangel på konkurranse. Etter at vi kom på banen med alternativt tilbud har vi også fått en helt annen prisstruktur, hevder styreleder i Ishavslink AS, Odd Levi Harjo.

Tilbud på plass

Mye tyder på at bruddet mellom Telenor og de potensielle samarbeidspartnerne Bredbånd Finnmark AS og Bredbåndsfylket Troms, øker muligheten for at Telenor kan få en reell konkurrent i Finnmark.

– Jeg har hatt en positiv dialog med styreleder Runar Sjåstad i Bredbånd Finnmark AS. Rett nok har vi ikke vært like enige om strategien for en utbygging av fiber i Finnmark, men det er et tilbakelagt stadium. Vi har hele tiden vært enige om målet, og tror vi kan få til en avtale som gjør at målene kan oppfylles, sier Odd Levi.

Blir partnere

I så fall betyr det høyst sannsynlig at også Bredbåndsfylket Troms (BT) vil inngå som partner i en slik avtale. Bredbåndsfylket Troms eier i dag fiberkabelen som er ført fram til Alta.

– Med Bredbåndsfylket Troms med i samarbeidet vil vi kunne få en utbygging i Finnmark og knytte oss på fiberkabel ut av Finnmark, påpeker styrelederen i Ishavskraft AS.

Ikke overrasket

Styreleder Runar Sjåstad i Bredbånd Finnmark (BF) bekrefter at møtet mellom de potensielle samarbeidspartnerne BF, BT og Telenor ble lagt på is etter et møte siste fredag.

– Telenor ga beskjed om at de ville ta på seg fullt utbyggingsansvar for første fase – strekningen Alta - Hammerfest – og at de ikke hadde tid å vente på en avtale med oss andre. De er imidlertid fortsatt innstilt på å fortsette samtalene om en avtale for fase 2, det vil si å videreføre en hovedvei med fiber til Tana, forklarer Sjåstad.

– Er du overrasket?

– Nei, jeg er ikke overrasket. Selv om Telenor hevder at mediestøy var årsaken til at intensjonsavtalen ikke har blitt undertegnet, er det etter mitt syn ikke korrekt. Jeg har hele tiden påpekt at det har vært punkter i avtalen vi ikke var fornøyd med. Det har vært denne reelle uenigheten som er årsaken til at det ikke ble noen avtale.

Beklager

Sjåstad beklager imidlertid at Telenor nå har trukket seg ut og vil velge å gå solo for å få fiber fram til Hammerfest.

– Mitt håp har hele tiden vært at Telenor og kraftlagene skulle kunne samles på samme lag for å sikre en fibertilknytning i Finnmark. Når Telenor ikke ville være med, så må vi andre jobbe videre med å oppfylle det politiske målet om et optimalt bredbåndstilbud til alle i Finnmark til en riktig pris, sier Runar Sjåstad.

Han konkretiserer det til utbygging av en hovedvei med fiber fra Alta til Kirkenes.

– Vi ønsker også fiber ut til andre større kommuner, men ser at vi for en del mindre kommuner kan gi et fullverdig tilbud med radioforbindelse, mener Sjåstad.