Fire gutter hentet til land av redningsskøyte utenfor Ålesund