Tomme for vann på Rema Juvik etter frykt for vannsmitte