Konsernsjef Auke Lont åpnet i dag nybygget for driftssentralen i Raipas. Han slo fast at Alta med den nye sentralen får mer ansvar.

– Stormen er på vei inn over Vestlandet, så nå får dere bryne dere på Mørekysten, sa han til de ansatte ved sentralen.

Fra å være rundt 20 ansatte på slutten av 80-tallet, er det i dag knyttet 100 medarbeidere til Statnetts ulike funksjoner i Alta.

Skal til Skaidi

Fra slutten av mai overtok Statnett i Alta ansvaret for alle bevegelser i strømlinjenettet fra Sogndal til russegrensa. Den nye sentralen betyr bedre robusthet i strømforsyningen og redusert sårbarhet for alle som trenger elektrisitet.

– Dette er en sentral for framtidige behov, fastslo konserndirektør Øivind Rue som viste inviterte fra lokale leverandører rundt i det nye anlegget.

Konsernsjef Lont slo i sin åpningstale fast at sentralen er svært viktig når Statnett bygger for 12 milliarder kroner til sammen i nord, og han understreket at Statnett skal bygge seg helt frem til Skaidi.

Fra tre til to

Statnett har gått fra tre til to sentraler, hvorav styringsenheten i Alta er den ene av to. Og nybygget til sentralen, hvor ingen av de inviterte gjestene i dag fikk slippe inn, har kommet på mellom 110 og 120 millioner kroner, kunne konserndirektør Rue fortelle da han viste gjestene operasjonsrommet på sentralen. Gjennom store vinduer fikk besøkende se hvordan enorme flatskjermer på veggene til enhver tid viser hvor mye strøm som forbrukes på de ulike områder som sentralens ansatte styrer.

Nordlig del på nett

– På skjermen til venstre ser dere nettet sør for Salten, på skjermen i midten kan dere se hva som er situasjonen for overføringslinjene og til høyre situasjonen i nordområdene, forklarte konserndirektøren.

Han sa han følte en intens begeistring for det nye anlegget. I regionsentralen er det nå seks arbeidsplasser, hvor det til enhver tid er en operatør som har overordnet ansvar og beslutter hvilke koblinger som eventuelt skal gjennomføres. Alt vedlikehold i hele den nordligste delen av landet styres også fra sentralen i Raipas.

Stolt ordfører

Ordfører Monica Nielsen slo fast hvor viktig det var at Alta ble tilført kompetansearbeidsplasser, slik driftssentralen bidrar til.

– Dette er utrolig flott, og vi i den politiske ledelsen i Alta kommune er stolte over det dere har gjort. Som universitetsby er det svært viktig at vi får tilført kompetansearbeidsplasser, slik det skjer her hos Statnett, sa ordføreren.