Gilbert forklarer at ambulanseflyet som den fem år gamle jenta ble fraktet med, var på tur til å lande da anmodningen kom fra Alta helsesenter.

– Ambulanseflyet var under innflygning i Tromsø da alarmen gikk ved sykehuset klokka 13.20. Vi ga selvfølgelig henvendelsen høyest mulig prioritet, og sendte en av våre mest erfarne anestesileger, en flylege samt en mengde blod av gårde, sier Gilbert.

Svært team klart

Flyet, som holdt på med pasienttransport, landet i Tromsø 13.55. Pasienten om bord ble fraktet videre til UNN, og 14.19 lettet flyet med kurs mot Alta.

– Flyet kom til Alta 14.44, og vi fikk den lille jenta av gårde klokka 15.00. 28 minutter senere landet flyet i Tromsø, og pasienten ble fraktet inn til UNN, forklarer Gilbert:

– Vi hadde klargjort et svært team ved UNN, som tok imot jenta. Denne saken fikk høyeste prioritet fra vår side. Vi er på tå hev når det gjelder akuttsituasjoner, og hele sykehuset sto klare til å ta imot henne, forsikrer han.

Raskere men dårligere

Han mener det ikke nødvendigvis ville vært bedre dersom Alta hadde hatt et eget fly stasjonert her.

– Hadde vi hatt et fly stedbundet i Alta, måtte vi ha hentet anestesilege og blod i Tromsø først. Dette ville vært viktig dersom jenta hadde blødd i buken, eller trengte spesialbehandling for å sikre luftveiene. Per i dag er det flyene stasjonert i Tromsø og Bodø som har tilgang på anestesilege og blod. Dette kunne man ikke fått til fra Alta, så alternativet hadde vært å foreta transporten med en kommunelege eller liknende til å bistå. Men selv om dette hadde gått raskere, er det slett ikke sikkert at det hadde vært en bedre løsning, slår Gilbert fast.

Provosert over debatt

– Den ideelle situasjonen hadde i så måte vært å ha et fullt bemannet og utstyrt ambulansefly på hver enkelt liten flyplass i Nord-Norge, men situasjonen i dag er at vi har seks fly fordelt på fem baser, som vi forsøker å jobbe med så godt som mulig, sier Gilbert.

Han legger ikke skjul på at han er provosert over ambulanseflydebatten som har blitt ført - i særlig stor grad fra Alta.

– Med den organiseringen og ressursene vi har kan det ta noe tid før pasientene kommer fram. Men vi kan ikke verken tegne, kjøpe eller skaffe til veie flere fly. Slike spørsmål må rettes mot Stortinget og politikerne. Når det gjelder luftambulansedebatten hviler det et visst ansvar på fagmiljøet i Alta og på media, som kommer med slik kritikk mot oss. Det skaper frustrasjon når vi får kritikk og det skrives avviksmeldinger på alt vi gjør. Vi har ikke flere fly enn det vi har, og vi prioriterer ressursene som best vi kan, sier Gilbert.