Fredag 18. mars var det totalt fire pasienter som var innlagt med påvist covid-19 ved Finnmarkssykehuset.

Disse var innlagt ved Hammerfest sykehus (2) og Kirkenes (2). Over helgen er ytterligere fem pasienter blitt lagt inn.

Status mandag er seks pasienter ved Hammerfest sykehus og tre ved Kirkenes. Ingen pasienter er innlagt ved Klinikk Alta.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er status mandag syv pasienter ved Tromsø, fem i Harstad og to i Narvik.

Det spesifiseres ikke hvor mange som er tilkoblet respirator.

Både Finnmarkssykehuset og UNN er i grønn beredskap. Det er foreløpig et stabilt lavt antall pasienter som er isolert på grunn av covid-19.

Fredag 18.03 var det totalt 490 innlagte nasjonalt. 47 var innlagt på intensivavdeling og 20 av disse fikk invasiv respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratet.