Fikk fradeling helt uten politisk behandling, ber Statsforvalteren forklare

foto