Rolf Erik med sensitiv kongelig transport inn i Finland for 54 år siden

foto