Tredobler antall studieplasser for samisk-språklige

foto