– Det skjer mye spennende i Finnmark, og det må vi unge være en del av, og vi stiller store forventninger og krav til den nye Støreregjeringen etter årsmøtet, sier Tobias Eriksen fra Båtsfjord, som sist helg ble valgt som leder av AUF i Finnmark.

Valget skjedde under fylkesårsmøtet i Tromsø. Eriksen går på videregående skole i Båtsfjord.

– Jeg er utrolig stolt over tilliten årsmøtet har gitt meg, og jeg gleder meg til å begynne arbeidet sammen med det nye styret. Sammen med det nye fylkesstyret vil jeg kjempe for at unge sin stemme i Finnmark blir hørt. Finnmark er privilegert med store naturressurser og uendelige muligheter, sier han.

Båtsfjordingen er klar for å ta Finnmarks største politiske ungdomsorganisasjon til nye høyder.

Som ung på kysten, vet han om utfordringene og viktigheten av distriktene. Tobias har lang erfaring i AUF, og etter et år i fylkesstyret – føler han seg klar for å lede AUF i Finnmark i 2022. Hans hjertesak er distriktspolitikk.

Eriksen har også tidligere vært i ungdommens distriktspanel.

Fra fjæra i Båtsfjord til ny leder i AUF i Finnmark. Tobias Eriksen kjenner godt utfordringene i og viktigheten av distriktene. Foto: AUF

Til høsten har AUF landsmøte, hvor det skal vedtas et velferdsprogram og et internasjonalt program. På landsmøtet skal AUF i Finnmark være Finnmarksungdommens talerør og vedta fremtidsretta politikk som vil bli viktig frem mot Arbeiderpartiets fremtidige politikk.

Årsmøtet hadde også besøk av AUFs leder Astrid Willa Eide Hoem. Hoem poengterte i talen sin at AUF skal være Arbeiderpartiets ideologiske kompass. Hun trakk spesielt fram kampen mot rasisme, klimaendringene og et samfunn der unge får like muligheter som noen av AUF’s hovedkamper i tiden fremover.

Det nyvalgte styret i AUF i Finnmark:

  • Leder: Tobias Eriksen, Båtsfjord AUF

  • Politisk nestleder med ansvar for feminisme, antirasisme og inkludering: Trine Niska, Vadsø AUF

  • Organisatorisk nestleder: Jim K. Pettersen, Loppa AUF

  • Styremedlem med ansvar lokallag: Magnus Vassvik, Gamvik(Båtsfjord AUF)

  • Styremedlem med ansvar for internasjonalt: Miriam Zahl, Hammerfest AUF

  • Styremedlem med ansvar for klima- og miljø: Ariana Olsen, Alta AUF

  • Styremedlem med ansvar for skole- og arbeid: Emilie Bogetun Myreng, Vadsø AUF