Fire måneder inn i året henger Finnmarkssykehuset 83 millioner etter budsjettet

foto