FN har funnet 206 selskaper som opererer i israelske bosetninger