Brasils høyesterett unngår å vurdere løslatelse av Lula