Etterslep i registreringer førte til høyt smittetall