Desembermøtet er kanskje det viktigste for de folkevalgte.

Både budsjettet for 2018 og økonomiplanen for flere år framover vedtas, i stor grad basert på rådmannens innstilling.

– Mer enn 95 prosent av budsjettet er vi i realiteten enige om, så her har vi gått et godt dokument, sa blant annet SVs gruppeleder Tommy Berg.

Han var en av flere som roste administrasjonen.

Det er likevel politiske forskjeller, som ble klarlagt i forbindelse med innledningen. Den store diskusjonen er økning av eiendomsskatt, som flere partier benytter seg av i sitt forslag. Rett og slett for å få budsjettet til å gå opp.

Posisjonspartiene Arbeiderpartiet, KrF, MDG, uavhengig og SV ønsker å øke eiendomsskatten. For komme unna kutt i sykehjemmet i Kåfjord, redusering av SFO-prisene, en ny flerbrukshall på østsiden og 600.000 kroner som ikke skal øremerkes, men brukes til å styrke Alta i sammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

– Dette dokumentet viser hvilken vei Alta-samfunnet skal. Vi er opptatt av at alle skal ha det godt og at alle skal kunne leve det gode livet i Alta, sa Ole Steinar Østlyngen fra talerstolen. Han la fram budsjettforslaget på vegne av posisjonen.

Uenighet

Posisjonspartiene får støtte fra Venstre når det gjelder eiendomsskatten. Også de ønsker en økning. Høyre og Frp er i mot. De to sistnevnte mener det skal være mulig å få et budsjett i balanse uten en økning.

– Vi kan ikke gjøre det mot næringslivet i Alta, sa Høyres Alex Bjørkmann.

Trine Noodt i Venstre mener den sterke veksten ikke vil bli svekket, selv om man øker eiendomsskatten. Hun mener det må til for å slippe å legge ned sykehjemmet i Kåfjord, styrke utekontakten med en stilling og opprette et næringsfond i kommunen.

i tillegg brukte Noodt taletiden sin til å kritisere kommunalleder for oppvekst og kultur, Rikke Raknes.

– Jeg ser i media at kommunallederen mener det er elevtallsreduksjon og at man derfor ikke vil merke at fire lærerstillinger kuttes. Det er ikke riktig. Vi har økning, spesielt på de minste trinnene. Vi kommer ikke til å gå med på å fjerne de fire lærerstillingene.

Østlyngen i Arbeiderpartiet sa på sin side at en god skole ikke bare baserer seg på lærerne.

– Vi må styke foreldrekontakten i skolen. Det er like mye foreldrenes ansvar, ikke bare kommunen.

I løpet av formiddagen skal budsjettet vedtas.