Men Kristoffersen forklarer at det har vært vanskelig å gi Esaiassen et svar på grunn av prekær mangel på industritomt i Alta.

– Alta takstoler er ikke de eneste som ønsker tomt på Aronneskjosen. Det er mange søkere på den, sier han.

Derfor ber han om forståelse for at det har tatt lang tid å gjøre et valg.

– Generelt sett er det altfor få tomter til slik virksomhet, og det er det som er hovedproblemet, sier Kristoffersen.

– Men er det rimelig at Esaiassen skal vente i syv måneder på å få svar på en søknad?

– Han skal få svar, sier Kristoffersen.