Henning (22) skal forsøke å utnytte en undervurdert ressurs

foto