Kun 123 stemmer stemmer skilte resultatet;– Jeg er skuffet over valgdeltagelsen

foto
Tommy Berg er fornøyd med at folkeviljen er den samme som hans, men han er skuffet over valgdeltagelsen. Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt