foto
For mange er Sterk og stødig ikke bare et treningstilbud, men også et sosialt tilbud hvor man kan bli kjent med nye mennesker. Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt

Sterk og stødig har slått godt an blant seniorene

Treningstilbudet Sterk og stødig har blitt godt tatt imot av seniorene, nå søkes det etter flere frivillige instruktører så alle nærområder kan ha egne grupper.