Tør ikke basere seg på SSB: – Vi har jevnt over høyere vekst enn det de opererer med

foto
Rådmann Bjørn Atle Hansen og hans stab legger egne beregninger til grunn når de skal tegnet et mest mulig riktig bilde av framtidens Alta – og har etter eget utsagn truffet godt gjennom årene. Foto: Jarle Mjøen