Ønsker nordnorsk vegetasjon i parker og hager

foto