Kraftig økning i sykehusinnleggelser i Portugal

foto