Ingen fysisk skadd i gisseldrama i svensk fengsel

foto