Brann på sementfabrikk i Brevik førte til store skader

foto