– Må ha en plan for bruk av kraftoverskuddet i nord

foto