– Det er stor velvilje i kommunen for å ta imot flyktninger

foto