Ullent vedtak åpner for bruk av landstrøm til avkarbonisering av Melkøya

foto