Sperret av E6 i forbindelse med helseoppdrag

foto