– Gir gratis lokaler dersom kirurgisk dagsenter etableres ved Klinikk Alta

foto