Finnmark legeforening: Fraråder på det sterkeste en avvikling av kirurgisk aktivitet ved Klinikk Alta