Markerte verdensdagen på etterskudd med stjernebesøk

Begge lagene kom ut til musikk og jubel. Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt
Hvilket lag som skulle starte ble avgjort med en metode som må være eldre enn fotballen selv, nemlig stein, saks, papir Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt
Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt
Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt
Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt
Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt
Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt