Tilsyn fant avvik hos tilbydere av telefonnummer

foto