Men i en pressemelding påpeker kommunen at faren enda ikke er over.

– Den store smittebølgen vi har hatt gir seg nå utslag i stort press på våre sykehus.

De fleste som blir smittet blir ikke alvorlig syke, og det tar gjerne en til to uker fra man er smittet til alvorlige symptomer oppstår, for de som får det.

– De som blir alvorlig syke kan ha behov for intensivbehandling, og mange trenger langvarige innleggelser også etter at intensivfasen er over. Det er dette vi ser resultatet av nå. Både Finnmarkssykehuset og UNN melder om et høyt antall innlagte og et svært høyt arbeidspress for de ansatte.

Torsdag meldte kommunen om seks smittetilfeller det siste døgnet.

Merkes godt på legevakta

Kommunen skriver videre at planlagt behandling for andre sykdommer må utsettes grunnet smitte av covid-19. Hver innleggelse man unngår bidrar til viktig avlastning for sykehusene.

– Det er også en god del pasienter som trenger helsehjelp lokalt selv om de ikke blir alvorlig syke. Dette merker vi godt på legevakta, siden det er der vi har lokalene og utstyret til å ta oss av pasienter med koronasmitte.

Yngre og middelaldrende voksne

Kommunen trekker frem særlig to grupper man ser alvorlig sykdomsforløp i. Yngre middelaldrende voksne som er uvaksinerte, og vaksinerte eldre over 65 år med underliggende sykdommer.

– Alta kommune anbefaler derfor at de som enda ikke har vaksinert seg, og som er over 12 år, melder seg til vaksinering på 900 13 924.

Vaksinering med 3. dose til eldre over 65 år pågår i disse dager, og god oppslutning er helt sentralt for å forebygge nye sykehusinnleggelser, heter det videre.

– Det er viktig å merke seg at vaksinen viktigste egenskap ikke er å forhindre smitte, men å unngå alvorlig sykdom og død. Vaksinering er derfor det mest effektive virkemidlet vi har, og vi har behov for å få ned smitten raskt.

Følg råd og anbefalinger

  • Hold deg hjemme, test deg og unngå kontakt med andre ved nyoppståtte luftveissymptomer, uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

  • Hold avstand til andre der det er mulig

  • Bruk munnbind i det offentlige rom der det kan være vanskelig å holde avstand til andre, f.eks. i butikker, fly, buss, båt, o.l.

  • Reduser antall personer du har nær kontakt med i løpet av uken, så mye du kan.

– De siste tallene kan tyde på at smitten er på vei ned og at dette er tiltak som virker. Ved å fortsette innsatsen kan vi alle bidra til at de mest utsatte unngår alvorlig sykdom og at presset på sykehus og lokale helsetjenester avtar, avslutter Alta kommune.