Vil utdanne enda flere menn i helse

Nå vil Grethe Rasmussen rekruttere enda flere menn til jobb i helsesektoren. Foto: Kita Eilertsen